Een kunstwerk dat geld omzet in bestuiving door bijen

 

De Honingbank is een kunstproject dat is bedacht door het Franse collectief Parti Poétique (‘Poetische Partij’) en in samenwerking met Stroom Den Haag werd ontwikkeld. Dit project bood een instrument om bijen te sparen: De Bijenspaarrekening. Zo kreeg iedereen de kans om iets tastbaars voor de honingbij en het milieu te doen. Actie is nodig, omdat het zowel in ons land als wereldwijd niet goed gaat met de bij. Dat is ook slecht nieuws voor ons: ruim 30% van wat we eten is afhankelijk van bestuiving, waarvan de honingbij een flink deel voor zijn rekening neemt. Ook voor het ecosysteem als totaal zal het verdwijnen van bijen grote gevolgen hebben.

Door het openen van een Bijenspaarrekening, of door Bijen Ambassadeur te worden, werd men deel van het kunstproject en deze nieuwe beweging. Het geld van de rekeninghouders van de Honing Bank wordt geïnvesteerd in bijenkorven en het werk van imkers, die het weer omzetten in bijen en in bestuiving van bomen en planten. Zo bouwde de Honing Bank via crowdfunding aan een systeem dat honing en leven produceert waardoor een beweging ontstaat die zowel plekken als mensen ‘bestuift’. Dit systeem bestaat uit de Koninginnenbank en de (inmiddels gesloten) Bestuivingskamer. Lees hier meer over deze onderdelen van de Honing Bank.

In een tijdperk waarin de banken niemand sparen, stelt het Honing Bank project van de Parti Poétique de marktwerking, de oneerlijke verdeling van rijkdom en het verdwijnen van natuurlijke hulpbronnen te discussie. Dit doet zij door de bij op haar waarde te schatten: een insect dat van levensbelang is voor de mens en dat in talloze streken op aarde met uitsterven wordt bedreigd. Met de bij als graadmeter voor rijkdom laat de Bijenspaarrekening ook zien dat tijd iets anders kan zijn dan geld: Time is Honey!

Op 12 juli is het streefbedrag van € 45.000 bereikt, en inmiddels zelfs overschreden! Dit betekent dat de Honing Bank dankzij de gulle bijdragen van vele Bijenspaarders en Bijenambassadeurs helemaal uit de kosten is! Lees hier en hier een terugblik en vooruitblik op het project en we nu verder gaan.

Belangrijke Mededelingen

De Koninginnenbank is vanaf heden gesloten voor bezoek
maar heropent in 2014. Lees meer hier
Vanaf heden is ook de crowdfunding
gesloten 
en is het dus niet meer mogelijk lid te worden via de website.

Leden die hun Bijenspaarbankboekje nog niet hebben ontvangen kunnen mailen naar honingbank@stroom.nl en worden zo snel mogelijk beantwoord.
Wij blijven nieuwsbrieven sturen en de site updaten, dus houd deze in de gaten!

Bedankt aan alle leden voor hun bijdrage en betrokkenheid en hopelijk tot in 2014!

Lees meer (English)

lees meer over het project →

Nieuws

Haagse zaaiactie

2014-04-18 11:19:19

Op vrijdag 25 april kan een ieder een zaaipakket ophalen bij de balie van het Nutshuis op de Riviervismarkt 5, Den Haag  tussen 10:00 – 16:00 uur. Door deze zaden te zaaien helpt u de bijen aan voedsel. Helaas hebben de bijen het wat voedselvoorziening betreft nog moeilijk: er zijn te weinig bloemen en te weinig voortplantingsplekken. Daarom helpt het als particulieren bloemen inzaaien in tuinen of - tijdens zaaiacties - op braakliggende terreinen of andere geschikte plekken. Er kan het best voor 15 mei gezaaid worden. 


(Foto Haags Milieucentrum)

Een zaaipakket bevat zaden, een zaaihandleiding, een handleiding voor het aanleggen van een bijenreservaat, een zoekkaart wilde bijen en een bijenkrant. Mocht u niet in de gelegenheid zijn op 25 april een zaaipakket af te halen, dan zijn de pakketten ook aan te vragen via 070 – 361 69 69 of via geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl.

Lees meer (English)

lees meer op de weblog →

Time is
honey

Facebook

Twitter

Vrijdag 25 april kan ieder een zaaipakket ophalen bij de balie van het Nutshuis. Zo helpt u de bijen aan voedsel! http://t.co/v9hVSQBXQ8

De KNNV afdeling Den Haag en het Haags Milieucentrum gaan mensen opleiden tot Bijenbeschermer. http://t.co/v9hVSQBXQ8

Vandaag lees je op onze website meer over de eerste Businessclub voor bijen! http://t.co/rdRSvukoRW

Zij gingen u voor

Haags Monte- ssori Lyceum
Lola Bikes & Coffee
EkoPlaza
Aegon Nederland
Palace Hotel Noordwijk
Mazie Restaurant
Provincie Zuid-Holland
Park Hotel Den Haag
Ja Natuurlijk
Stad+Kas

Nieuwsbrief

Ik wil op de hoogte worden gehouden over de Honingbank